Johtoryhmän olemus, sen olemassaolon oikeutus ja tarkoitus

 

Yhdistyksellämme on hallitus, joka toimii myös seurakuntamme johtoryhmänä. Johtoryhmässä olemme sitoutuneet luomaan ja toteuttamaan johtajuuskulttuuria, jonka ylimpänä auktoriteettina on Jumalan Sana ylitse kaiken tradition, Jumalan tahdon etsintä kaikissa asioissa ja avoimuus, rehellisyys ja puolueettomuus.

 

Päätöksenteko on julkista ja avointa kaikissa taloudellisissa, toiminnallisissa ja hallinnollisissa asioissa.

 

Tähän pyrimme sitoutumalla rakentamaan yhteyttä kaikkien välille, pyrkimällä selvittämään kaikissa asioissa ja tilanteissa puolueettomasti totuuden ja pitäytymällä totuudenmukaisuudessa, avoimuudessa ja rehellisyydessä. Ensisijainen tahtomme on kaikessa etsiä ja tehdä Jumalan tahto.

 

 

 

Y-tunnus: 2287237-9
Sähköposti: open.house.seurakunta (at) gmail.com
© Open House kristillinen yhdistys ry 2012
Nettitaivas